Leće u boji

Leće u boji

PITANJE:

Koliko se dugo (vremenski) mogu nositi mekane leće u boji ?

dr. sc. Dean Šarić

Na Vaša pitanja odgovarao je dr. sc. Dean Šarić, dr. med., Kabinet za kontaktne leće Klinike za očne bolesti KB Sestara milosrdnica.

ODGOVOR:

Postoje različite leće u boji: godišnje, tromjesečne, mjesečne, 14-dnevne i jednodnevne. Treba se pridržavati uputa proizvođača i oftalmologa. Mekane leće često se zloupotrebljavaju i nose bitno duže od preporuke. Komplikacije (infekcije) koje se mogu dogoditi vrlo su ozbiljne i mogu ugroziti vid, stoga je iznimno važno voditi računa o ispravnoj higijeni i redovitom mijenjanju leća.

 

 

Poveznice: